پیشنهاد خرید کتاب

۳۶,۳۰۰ تومان
۲۳,۷۰۰ تومان
۲۱,۸۰۰ تومان

میراث ماوراء النهر

تذکرةالشعراء (فارسی)-فایل PDF

۵۳,۵۰۰ تومان
۴۱,۳۰۰ تومان

زبان و ادبیّات فارسی

سام‌نامه (فارسی)-فایل PDF

۵۲,۳۰۰ تومان

تازه‌های میراث مکتوب

آخرین اخبار مؤسسه

برای آگاهی از تازه‌ها و آخرین اخبار مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در زمینه‌ی نشر، امور فرهنگی و همایشها و همچنین آگاهی از انتشار انواع نشریات با ما همراه باشید .

با ورود به این بخش شما از آخرین کتب و نشریات و اتفاقات مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب اطلاع می‌یابید

دریافت رایگان نشریات میراث مکتوب