ارج نامه احمد گلچین معانی

احمد گلچین معانی (1295 ش – 1379ش) پژوهندۀ توانای فرهنگ و ادب ایرانی و اسلامی، سال­ها در کتابخانه­ های ملّی ملک، مجلس شورای ملّی و آستان قدس رضوی به فعالیّت­های تحقیقی و علمی (نسخه­ شناسی، فهرست­ نگاری، کتابشناسی، متن­ پژوهی و…) پرداخت و با اندوخته­ هایی پُرمایه از دانش و تجربه، به­ شمار پژوهندگان نامور کشور پیوست.

تشکیل گنجینۀ قرآن در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، و معرّفی دستنویس­ های محفوظِ قرآن در این کتابخانه (راهنمای گنجینۀ قرآن، 1347) یکی از فعالیّت­ های برجستۀ ایشان به­ شمار می­ آید.

تحقیفات گلچین دربارۀ سبک هندی (با تألیف کتاب­هایی همچون کاروان هند، مکتب وقوع و فرهنگ اشعار صائب) و تذکره­ های فارسی (با تألیف کتاب تاریخ تذکره­ های فارسی) بسیار چشمگیر و پُراهمیّت است.

ارج نامۀ احمد گلچین معانی، حاوی گفتارها و نوشتارهایی دربارۀ زندگانی، شخصیّت علمی، کتابشناسی آثار، معرّفی و نقد و بررسی این آثار و همچنین مطالب دیگر است.

شناسه محصول: 367 دسته: برچسب: , ,