الرسائل و المکاتیب (عربی)-فایل PDF

۱۸,۲۰۰ تومان

(ترتیب السّعادات و منازل العلوم، مقاله فی النفس و العقل فی اللّذّات و الالام، دفع الغم من الموت مسالۀ فی حدّ الظّلم، رسالۀ فی مائیّة العدل و …)

ابوعلي احمد بن محمد بن يعقوب مسکويه (درگذشته 421 هـ) از دانشمندان بزرگ سدة چهارم و پنجم هجري است که بيش از چهل کتاب و رساله در دانشهاي آن عصر، همچون فلسفه، رياضي، طب، کيميا و… به نگارش درآورده است.الرسائل والمکاتيب دربرگيرندة هجده رساله از آثار مسکويه است که در موضوعات گوناگون حکمت و فلسفه و شعر و ادب فراهم آمده و از مهمترين رسائل و نوشتههاي علمي وي به شمار ميروند. اين مجموعه ميتواند تصوير روشني از دانش و انديشة اين دانشمند پرآوازه ايراني نمايان سازد.