تائیه عبدالرحمان جامی (عربی ـ فارسی)-فایل PDF

۲۳,۵۰۰ تومان

[ترجمۀ منظوم تائيۀ ابن فارض به انضمام شرح محمود قيصری]

این اثر، تنها ترجمه منظوم از تأئيه كبراى ابن فارض مصرى در ادبيات فارسى است. شرح 104 بيت از تائيه به قلم محمود قيصرى كه كاتب يا خود جامى آن را ذيل هر بيت فارسى آورده، مصحح را بر آن داشته است تا ادامة شرح كم‌نظير منتشر نشده قيصرى را براى مزيد فايده بر آن بيفزايد.