تذکرةالشعراء (فارسی)-فایل PDF

۵۳,۵۰۰ تومان

[سرگذشت 343 تن از پادشاهان و شاعران معاصر مؤلف به همراه نمونههایی از سرودهها و آثار آنان]

سلطان محمد مطربى سمرقندى، اديب، شاعر و تذكره ­نويس نامبردار ماوراءالنهر است كه در عهد شيبانيان و اشترخانيان مي‌زيسته است. وی در اين اثر تذكره سيصد و چهل و سه تن از سلاطين و امراى ماوراءالنهر و شاعران معاصر خود را در گستره جغرافياى زبان فارسى با ذكر نمونه­ هايى از سروده ­ها، لطايف و طرايف اقوال آنان گرد آورده و در خلال سطور آن آيات، احاديث، حكايات شيرين و فنون بديعه و امور عجبيه متنوعه از هر باب گنجانيده است.