حیات الانسان(ترجمه حیاة الحیوان)(2 ج)

این اثر ترجمه‌ای از حیوةالحیوان کمال‌الدّین محمّد بن موسی  دمیری (د: 808 ق) است که در نیمۀ نخست سدۀ دهم توسّط محمّد بن مبارک قزوینی معروف به حکیم به زبان فارسی ترجمه و به حیوةالانسان موسوم شده است. قزوینی از سه تحریر موجود حیوةالحیوان، تحریر متوسّط را برای ترجمه برگزیده است و تاریخ ترجمۀ کتاب، میان سال‌های 926 تا 933 ق بوده است.

محمّد بن مبارک قزوینی، افزون بر حیوة الانسان، آثار دیگری همچون ترجمۀ مجالس‌النّفائس، جواهرنامه، حاشیه بر شرح عقائد نسفیۀ تفتازانی، حور العین فی تبیین حُسن وجه نظم القرآن  والکتاب المبین، شرح مواقف، شرح موجز القانون، کتاب فی تدبیر الأسباب الستّة الضّروریّة و نصیحت‌نامه را از خود بر جای نهاده است.

شناسه محصول: 362 دسته: