دستورالجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابو یزید طیفور(فارسی)

جهت تهیه کتاب با واحد انتشارات تماس بگیرید

دستورالجمهور ميان سالهاى 700 تا 730 به قلماحمد بن حسين بن شيخ خرقانى در مقامات بايزيد بسطامى (161 ـ 234) به نام يكى از احفاد بايزيدكه نامش شرف‌الدين محمّد بود، به رشته تحرير درآمده است. شرف‌الدين محمّد كه از او با عنوان شيخ‌الاسلام اعظم ياد شده، مورد احترام خاص اولجايتوخان (703 ـ 716) بود و در عهد خود صاحب «سجاده بايزيدى» به شمار مى‌رفت.نويسنده انگيزه خود را در نگارش اين اثر پراكنده بودن سخنان بايزيد مى‌داند و به منظور بهره‌مندى خواص و عوام آن را به زبان پارسى نوشته است.