دفتر اشعار صوفی (فارسی)

جهت تهیه کتاب با واحد انتشارات تماس بگیرید

[مجموعه غزلیات، قصاید و… همچون سرودههای بسحق اطعمه]

شاعر ناشناخته اثر در عهد سلطان بايقرا (842 ـ 911) در هرات مي‌زيست. اثر وی داراى چند گونه شعر شامل غزليات، قصايد، ترجيع بند، مقطّعات، رباعيات و… است كه پيرامون غذاها و ابزار آشپزخانه سروده شده و در آن به نظيره­گويى با سروده­ هاى بسحاق اطعمه شيرازى پرداخته است. علاوه بر شعر، بخشهايى نيز به نثر درباره موضوع ياد شده آمده است.