دیوان عبدالقادر نائینی (زنده در قرن هفتم)

عبدالقادر نائینی از گویندگانِ قرنِ هفتم و قدیم ترین شاعرِ شناخته‌شدۀ نائینِ اصفهان است. مهم ترین بخشِ شعرِ نائینی «مجاوبات» یا «مجابات» اوست، و آن مجموعۀ قصایدی است که در جواب شاعرانی مانند ناصرخسرو، سعدی و دیگران سروده است و در نوع خود خواندنی است. مجموعۀ‌ حاضر اشعار عبدالقادر نائینی است که از جُنگ‌ها و سفینه‌ها و فرهنگ‌های کهن فراهم آمده است.
شناسه محصول: 372 دسته: برچسب: