رباعیات خیّام (فارسی)

[نسخه‌برگردان دستنویس به نشانی MS. Ouseley 140 کتابخانۀ بادلیان آکسفورد، کتابت 865 ق]

این اثر نسخه‌برگردانی از کهن‌ترین مجموعۀ مستقل شناخته‌شده از رباعیات خیام است که در تاریخ 865ق به قلم یکی از خوشنویسان طراز اول دربار پیربوداق بن جهانشاه قراقویونلو (حکـ 866 ـ 870ق) یعنی شیخ محمود پیربوداقی کتابت شده است. این نسخه که اصل آن به نشانی MS Ouseley 140 در کتابخانۀ بادلیان آکسفورد نگهداری می‌شود، از دیرباز مورد توجه خیام‌پژوهان قرار داشته است و مبنای برخی آثار و پژوهش‌ها بر روی رباعیات بوده است. از جملۀ این آثار می‌توان به چاپ آن همراه با ترجمۀ ادوارد هرون الن اشاره کرد که در سال 1898م در لندن منتشر شده است.

شناسه محصول: 348 دسته: برچسب: ,