رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا (فارسی-عربی) جلد 2-فایل PDF

۲۰,۷۵۰ تومان

نسخه‌برگردان دست‌نویس شمارۀ 2130، مجموعۀ فیض الله افندی، کتابخانۀ ملّت (استانبول) (کتابت 704 هـ . )

اخوانالصفا گروهي از دانشمندان برجسته قرن چهارم بودند که با هدفي خاص به نگارش مجموعهاي موسوم به اخوان‌الصفا وخلان‌الوفا دست زدند. اين مجموعه رسائل آن گونه که نويسندگان خود اشاره کردهاند مشتمل بر 51 رساله است که در چهار قسم تنظيم شده است.از رسائل اخوانالصفا دستنويسهاي متعددي بر جاي مانده است. نسخه حاضر يکي از کهن­ترين دستنويسهاي موجود از اين رسائل است که به تاريخ 704 ق در دو مجلد کتابت شده است. اين نسخه مدتي در تملک حاکم معروف گيلان «خان احمد خان گيلاني» بوده است و از يادداشتهاي مندرج در نسخه ميتوان تعلق آن را به اشخاص مختلف در زمان­هاي گوناگون مورد توجه قرار داد.