رساله فی استخراج جیب درجه واحده-فایل PDF

۷,۶۰۰ تومان

روش بدیع غیاث‌الدین جمشید کاشانی (د. 832ق) درمحاسبة جیب یک درجه، از برجسته‌ترین آثار ریاضیات دوره اسلامی به شمار می‌آید. وی در اثری موسوم به رسالة الوتر و الجیب به تبیین این روش پرداخته، اما متأسفانه تاکنون هیچ نسخه‌ای از آن یافت نشده است. در دسترس نبودن این رساله، از سویی، و ادعای الغ‌بیگ (د. 853ق) در زیج گورکانی مبنی بر ابداع روشی دقیق برای محاسبه جیب یک درجه، از دیگر سو، سبب بروز ابهاماتی در باب چگونگی روش‌های کاشانی و الغ‌بیگ شده است. خوشبختانه قاضی‌زاده رومی (د. حدود 840ق)، دوست و همکار کاشانی در رصدخانه الغ‌بیگ در سمرقند، اثری تحت عنوان رسالة فی استخراج جیب درجه واحده را بر مبنای رساله الوتر و الجیب کاشانی تألیف کرده و در آن به شرح و بررسی روش کاشانی پرداخته است.