سنجش پیشاب‌شناسی رازی با پزشکی نوین (فارسی)

کتاب پیشاب‌شناسی جلد نوزدهم حاوي في الطب است. رازی دیدگاه‌های پیشینیان خود را از خاور تا باختر در یک جا گرد آورده، سپس نظریات خود را در زیر هرکدام بازگو نموده است. آیا آنچه رازی در یورینوسکوپی و آزمایش ماکروسکوپی پیشاب یا قاروره‌بینی می‌گوید، هم‌خوانی‌های با دانش پزشکی نوین دارد؟رازی به روشنی پاتوفیزیولوژی بیماری‌ها و نگریستن به پیشاب را به مثابه دیدن بیماری‌های کبد و ریه و روده در آیینۀ پیشاب به ما نشان می‌دهد.. رازی و دیگران پیشاب را به عنوان یک موجود زنده قلمداد می­کنند و بسیار با احترام به آن و یافته‌های آن می‌نگرند و سعی می­کنند درست تصمیم بگیرند