فهرست نسخه‌های خطی مدرسۀ نمازی خوی (فارسی)-فایل PDF

۳۵,۹۰۰ تومان

این اثر دربردارنده فهرست نسخه­ های خطی مدرسة نمازی خوی است که تنظیم و ترتیب مواد استخراجی از نسخه­ ها بر طبق اسلوب فهرست نسخه­ های خطی کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی صورت گرفته است. در پایان فهارس متعددی از مطالب کتاب تهیه گردیده است.

شناسه محصول: 60 دسته: برچسب: ,