فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه کنگره (آمریکا) PDF

۲۳,۱۰۰ تومان

این کتاب، شامل فهرست نسخه‌های خطّی فارسی کتابخانۀ کنگره (آمریکا) است که در آن به شناسایی 165 اثر مندرج در 146 نسخۀ آن مجموعه پرداخته شده است. با اینکه تعداد نسخه‌های مجموعه نسبتاً اندک است، امّا آثار مهمّ، نسخه‌های کم‌یاب، منحصر بفرد و همچنین نسخه‌های نفیس و هنری در آن قابل‌توجّه است.این کتاب، شامل فهرست نسخه‌های خطّی فارسی کتابخانۀ کنگره (آمریکا) است که در آن به شناسایی 165 اثر مندرج در 146 نسخۀ آن مجموعه پرداخته شده است. با اینکه تعداد نسخه‌های مجموعه نسبتاً اندک است، امّا آثار مهمّ، نسخه‌های کم‌یاب، منحصر بفرد و همچنین نسخه‌های نفیس و هنری در آن قابل‌توجّه است.
با توجّه به ویژگی‌های گوناگون نسخه‌ها کوشش شده است تا هرکدامِ آن‌ها از دیدگاه متن‌شناسی و نسخه‌شناسی به‌دقّت توصیف شوند. مطابق شیوۀ معمول، نسخه‌های ناشناس یا کم‌تر شناخته شده، با تفصیل بیش‌تری معرّفی شده‌اند.
علاوه بر شناسایی نسخه‌ها که متن فهرست را تشکیل داده، در مقدّمۀ کتاب، گزارشی آماری دربارۀ نسخه‌های مجموعه و همچنین ویژگی‌های هنری آن‌ها از قبیل خوشنویسی، نگارگری، جلدها، سرلوحه‌ها و…- ارائه شده است.
کهن‌ترین نسخۀ تاریخ‌دار کتابخانه، دستنویسی از مثنوی معنوی مورّخ 845 ق است. از نمونه‌های متون مهم در این مجموعه نیز باید به رسالۀ پیروزی و مقالۀ نوروزی اثر نجاتی نیشابوری و همچنین تشریح‌الاقوام اثر جیمز اسکینّر اشاره کرد.