نامه ها و منشآت جامی (فارسی)-فایل PDF

۲۳,۵۰۰ تومان

[نامههای جامی به همراه نامههای سلاطين و حاكمان و وزراء و رؤسای دولت و عالمان معاصر وی]

جامی، شاعر، عارف و دانشمند ذوفنون دوره خویش است. شمارِ نامه­هاى گردآورى شده در اين كتاب به 458 عدد مي‌رسد. از اين تعداد، 26 نامه متعلق به كسانى است كه به عبدالرحمان جامى نوشته‌اند. اين نامه­ ها بخشى از زندگى جامى و معاصرانش را بيان مى­كنند و از منابع و اسناد مهم تاريخى و سياسى و فرهنگى آن دوران به شمار مي‌آيند. وی اغلب اين نامه­ ها را، به درخواست اقشار نيازمند، ناتوان و گرفتار جامعه به مراجع مختلف دولتى نوشته است.