نسخۀ خطی و فهرست نگاری در ایران (دفتر یکم) (فارسی)-فایل PDF

۱۳,۲۰۰ تومان

[مجموعه مقالات و جستارها]

یکی از فعالیت­های مرکز پژوهشی میراث مکتوب ارج نهادن به کوشش­های ایران­شناسان و اسلام ­شناسانی است که با همت والای خود در رشد و بالندگی فرهنگ ایرانی- اسلامی و حفظ و توسعۀ روابط فرهنگی ایران با سایر کشورها کوشش می­کنند. مجموعۀ «جشن­ نامه ­ها» برای نیل به همین هدف تهیه و تدوین شده است.مجموعۀ حاضر برای ارج نهادن به فعالیت­های سی­ سالۀ فرانسیس ریشار ایران­شناس و نسخه ­شناس برجستۀ فرانسوی در دو دفتر تدوین شده است. در دفتر یکم به مباحثی همچون تاریخ فهرست نویسی و نسخه شناسی در ایران و شیوه ­های فهرست ­نگاری پرداخته شده و در آن 11 مقالۀ تحقیقی گرد آمده است.در دفتر دوم نیز با گردآوری مقدمه ­های فهرست­ هایی که تاکنون در ایران به چاپ رسیده است، کوشش شده است تا گوشه­ هایی از علم فهرست­ نگاری در ایران در سدۀ اخیر بازگو شود. از دیگر فصل­های دفتر دوم معرفی مراکز و مؤسساتی است که در زمینۀ نسخه­ های خطی فعالیت می­کنند.