پنج رساله حروفیه-فایل PDF

۱۰,۷۰۰ تومان

مجموعه حاضر حاوى پنج رساله فلسفه نماز بر اساس اعداد 28 و  32، وجه تسميه سبع‌المثانى، ارتباط حروف (مقطعه) با عبادات، شرح پنجاه بيت اول عرش‌نامه و تحقيق‌نامه از سید شریف، يكى از خلفاى فضل‌اللّه حروفى در سده نهم هجری مى‌باشد. محتواى رسايل مذكور همان طور كه از عنوان آنها برمى‌آيد در توضيح و تفسير عقايد حروفيه بخصوص نظرات عجيب و افراطى بنيانگذار اين فرقة غالى يعنى فضل‌اللّه درباره رمز اعداد 28 (حرف عربى) و 32 (حرف فارسى) و ارتباط آنها با حروف مقطعه قرآن و هم تجلى گوشمندشان در صورت آدمى و جلوه صورت آدمى در اشياء عالم است.شناسه محصول: 312 دسته: برچسب: , , ,