کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی (فارسی)

جهت تهیه کتاب با واحد انتشارات تماس بگیرید

کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی مجموعه­ ای از یادداشتهایی است که مؤلف آن را در طول بیش از پنجاه سال ضمن مراجعه نسخه­های خطی و متون چاپی فراهم آورده و آنها را در چند بخش تنظیم کرده است. در این بخشها کلیاتی دربارۀ کاغذ و مباحثی پیرامون اصطلاحات و تعابیر، بازیافته­­های تاریخی و فرهنگی دربارۀ کاغذ، انواع آن و … مطرح شده است.

شناسه محصول: 212 دسته: برچسب: ,