کتابُ المُهَذّب فِی المَصادر ( فرهنگ مصادر عربی-فارسی)

فرهنگ عربی به فارسی کتابُ المُهَذّب فِی المَصادر تألیف ادیب و لغوی مشهور قرن پنجم هجری قمری (وفات: 474 ق.)، یعقوب بن احمد کُردی نیشابوری، از کهن‌ترین فرهنگ‌های دوزبانه شامل مصادر متداول ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید و رباعی در زبان عربی است که به فارسی، و همچنین عربی، تعریف و معنا شده است.
تاریخ تألیف این فرهنگ بین سال‌های 438 تا 474 هجری قمری بوده است. دستنویس منحصر بفرد فرهنگ المهذّب در مجموعه‌ای است که ظاهراً در قرن هفتم هجری کتابت شده و اصل آن به شمارۀ 535 در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی نگهداری می‌شود.