کتاب الأبنیة عن حقایق الأدویة (فارسی)

جهت تهیه کتاب با واحد انتشارات تماس بگیرید

کتاب الأبنیة عن حقایق الأدویة (فارسی)

نسخه­ برگردان به قطع اصل نسخۀ خطی شمارۀ 340.A .F کتابخانۀ ملی اتریش، (کتابت 447 هـ . ق)

این کتاب یکی از مهم‌تر‌ین و کهن‌ترین آثار فارسی در زمینه داروشناسی است که به خامۀ ابومنصور موفق‌بن علی هروی به نگارش در آمده‌است.از نویسنده این اثر جز همین نام آگاهی چندانی در دست نیست و چنین به نظر می‌رسد که وی در زمان کتابت نسخۀ اصلی این اثر (447ق) زنده بوده‌است.
برخی از خاورشناسان نیز کوشیده‌اند، روزگار زندگی نویسنده و امیری را که این کتاب به او اهدا شده، مشخص کنند و بر همین اساس احتمالاتی را مطرح کرده‌اند. از این اثر ارزشمند دستنوشته‌ای تاریخ‌دار و بی‌مانند به خط علی‌بن احمد اسدی طوسی باقی مانده که تا امروز کهن‌ترین دست‌نوشتۀ فارسی شناخته شده در جهان است. این دستنوشته در کتابخانۀ ملی اتریش به شماره A.F.340 نگداری می‌شود.
این اثر نخستین چاپ رنگی و کامل آن در ایران است که با چند مقدمۀ فارسی و انگلیسی همراه است. مقدمه‌های فارسی این اثر به قلم استاد ایرج افشار و دکتر علی‌اشرف صادقی به نگارش درآمده است و افزون بر آن، ترجمۀ فارسی مقدمه زلیگمان نیز به این مجموعه افزوده شده‌است.

شناسه محصول: 187 دسته: برچسب: , ,