کتاب حقوق ملل (فارسی)

کتاب حقوق ملل، با ترجمه میرزا محب علی خان یکانلو (ناظم­ الملک)، نخستین ترجمه فارسی حقوق بین­الملل مدرن است که در سال­های 1269 و 1271 ق از ترکی عثمانی به فارسی برگردانده شد. مرجع متن فارسی، ترجمه ترکی اتوکار اشلشتا – وِشِرد از متنی آلمانی است که در سال­های 1263 و 1264 ق در وین به چاپ رسید. متن آلمانی نیز، چنان که از پژوهش حاضر برمی ­آید، کتابی با عنوان راهنمای حقوق موضوعه ملل، نوشته فریدریش زالفلد است که در سال 1833 م در توبینگن به طبع رسیده است. کتاب حاضر، حاصل مقابله متون فارسی، ترکی و آلمانی است که در دو جزء حقوق ملل در زمان صلح و حقوق ملل در زمان جنگ، به طرح اصلی­ترین موضوعات حقوق بین ­الملل آن روزگار می­پردازد.

شناسه محصول: 361 دسته: