روضةالمنجّمين (فارسی)-فایل PDF

۴۴,۷۰۰ تومان

[از آثار كهن علم نجوم به زبان فارسی]

در اين اثر به‌تفصيل درباره نجوم و احكام آن سخن رفته است. نويسنده از منابع كهن متعددى بهره برده كه شمارى از آنها در اختيار نيست. روضة‌المنجمین به جهت برخورداری از ويژگي‌هاى نثر ميانه سده پنجم حائز اهمیت است.